Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education


 

Od Prezesa

 

TSzramek  

Szanowni Państwo,

Wiosna każdego roku tradycyjnie należy do delegatów ZPwK, którzy spotykają się na Walnych Zjazdach, aby podzielić się organizacyjnymi dokonaniami oraz planami i ich realizacją w reprezentowanych przez siebie Grupach związkowych zlokalizowanych w wielu miastach prowincji Ontario. To również okazja do wytyczenia nowych celów do działania dla dobra organizacji, która rozpoczęła 112 rok swojego istnienia. Przypomnę, że Związek Polaków w Kanadzie jest najstarszą i największą organizacją etniczną w Kraju Klonowego Liścia. Takie były początki...”Działo się to na posiedzeniu Towarzystwa „Synowie Polski” pod opieką matki Boskiej Częstochowskiej , Królowej Polskiej w Toronto, Ontaryjo...” tymi słowami zaczynał się protokół z pierwszego zebrania zainicjowanego przez przybyłego z Chicago Stefana Ferdynanda Sataleckiego, które odbyło się 29 kwietnia 1907 roku, a 19 grudnia 1907 roku Towarzystwo otrzymało swój oficjalny status ontaryjskiej organizacji etnicznej tzw. „charter”. Ogłosiło tez swoją konstytucję. Po 14 latach swojego istnienia  członkowie zdecydowali o połączeniu się z Towarzystwem Wzajemnej Pomocy Św. Stanisława, założonym 24 marca 1912 roku i przyjęciu nazwy Związek Polski w Kanadzie. 26 marca 1923 roku do tych dwóch organizacji dołączyła Spójnia Postępowa Polska (powstała w 1911r.). Już w październiku 1924 roku uchwalona została Konstytucja, której pierwszy Artykuł mówił: „Nazwa tego Stowarzyszenia będzie Związek Polaków w Kanadzie, Towarzystwo Wzajemnej Pomocy, odtąd nazywane „Związkiem”. Ślad po pierwszej nazwie pozostał jednak w brzmieniu angielskim do dziś.  Polish Alliance of Canada w dokładnym tłumaczeniu to Polski Związek w Kanadzie. Szanowni Państwo, nasza organizacja ma piękną historię. Jej karty zapisują kolejne pokolenia Kanadyjczyków polskiego pochodzenia, oddani członkowie Grup związkowych i organizacji stowarzyszonych poprzez realizację szlachetnych haseł zapisanych w Konstytucji ZPwK Tolerancja – Braterstwo – Oświata. Dzięki ich zaangażowaniu i wytrwałości w pracy społecznej nasza grupa etniczna jest widoczna w wielokulturowej mozaice narodowościowej Kanady.  Niewiele jest w tym kraju organizacji, które mogą poszczycić się tak bogatą historią i aktywną działalnością dla dobra Polonii, Polski i Kanady. Podczas tegorocznego 54 Walnego Zjazdu, który odbył się w pięknie przygotowanej Sali Domu związkowego Grupy 6-27 ZPwK w Cambridge delegaci pracujący w trzech Komisjach: Konstytucyjnej, Rozwoju Związku i Nominacyjnej starali się znaleźć rozwiązania zaistniałych problemów, wyznaczyć nowe kierunki działania dobrze służące naszej organizacji. Opracowane zostały wnioski do realizacji w ciągu 2019 roku. W sprawozdanich Prezesów Grup znalazło odzwierciedlenie pełne bogactwo inicjatyw i przedsięwzięć, realizowanych z ogromnym zaangażowaniem dla dobra społeczności polonijnej wszędzie tam, gdzie nasze Grupy funkcjonują. Nasz „wiekowy” Związek ma trwałe miejsce wśród innych organizacji polonijnych i nie tylko. W wyborach uzupełniających do władz związkowych kredyt zaufania otrzymali: Teresa Nielubowicz, Henryk Kaliszewski, Stanisław Iwanicki i Jan Adams (Zarząd Główny), Violetta Baran, Marian Kudła (Główna Komisja Rewizyjna), Helena Głogowska, Jan Bajzert (Wyższa Komisja Spraw Spornych). Gratuluję wszystkim nowo wybranym członkom, życząc im owocnej pracy, podejmowania mądrych i odważnych decyzji dobrze służących Związkowi Polaków w Kandzie. Z życzeniami pomyślności i serdecznymi pozdrowieniami

Teresa Szramek, Prezes

 

54 walny Zjazd ZPwK4

 


Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

0.png5.png5.png0.png7.png3.png9.png
Today83
Yesterday232
This week2112
This month7435
Total550739

Sunday, 25 August 2019 07:07