Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Grupy 95 ZPwK w Mississauga

W walentynkowym nastroju upłynęło zebranie sprawozdawczo-wyborcze 95 ZPwK w Mississauga. Po powitaniu obecnych przez ustępującą prezes Grupy został jednogłośnie zakceptowany porządek zebrania. Sprawozdania z działalności związkowej w minionej kadencji przedstawili: prezes Teresa Szramek, sekretarz finansowa Teresa Zaranek oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mieczysław Wanat, który w imieniu Komisji postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Kolejnym punktem były wybory nowego Zarządu Grupy 95 ZPwK. Przewodniczącym wyborów został Władysław Lizoń, który z tej funkcji wywiązał się znakomicie.

2024 nowy Zarząd Grupy 95

Został wybrany nowy Zarząd Grupy 95 ZPwK w składzie: Teresa Szramek- prezes, Grażyna Wanat-I wiceprezes, Marain Zając-II wiceprezes, Elżbieta Zając-sekretarz protokołowa, Dorota Poznańska-sekretarz finansowa, Grażyna Kontewicz-organizator, Teresa Zaranek i Janusz Piotrowski- członkowie Zarządu. Komisja Rewizyjna: Mieczysław Wanat, Grzegorz Plusa. Komisja Odwiedzania Chorych: Małgorzata Lizoń, Teresa Mazurek i Mariola Frąckowiak. Serdeczne podziękowanie otrzymała Teresa Zaranek za 12 lat pełnienia funkcji sekretarz finansowej. Na zebranie został zaproszony założyciel i pierwszy prezes Grupy 95 - Janusz Drzymała, który w podziękowaniu za wieloletnią aktywną działalność związkową oraz otrzymał Medal Kopernikowski przyznany przez Zarząd Główny ZPwK.

2024 nowy zarzad toast za jubilatow2024 Nowy zarzad Gr.95

Warto podkreślić, że Janusz Drzymała był w 1992 roku współzałożycielem Polskiej Szkoły im. Sen. St. Haidasza w Mississauga. Druga część spotkania miała rozrywkowy charakter z racji przypadających 14.02 Walentynek. O jej artystyczną część zadbały członkinie Grupy: Teresa Mazurek (akordeon) i Mariola Frąckowiak (skrzypce), które swą piękną grą wspomagały w śpiewie naszego gościa Teresę Klimuszko, która nie tylko śpiewała, ale i sypała dowcipami, wzbudzając powszechną wesołość wszystkich obecnych. W nawiązaniu do walentynkowego święta Teresa rozpoczęła swój występ piosenką o najprawdziwszej Walentynie (pierwszej kobiecie w kosmosie). Refren pamiętali wszyscy, więc zabrzmiał głośno i radośnie:

„Walentyna, Walentyna
Już gwiazd kraina ją dobrze zna
Były kwiaty dla Gagarina
A Walentyna twista ma!
Walentyna, Walentyna 
To pierwsza w świecie podniebna miss...”. 

2024 nowy zarzad i artyski2024 nowy zarzad95

Nie mogło też zabraknąć innych piosenek głównie o miłości. A potem każdy został obdarowany różyczką na dużej bombonierce z czekoladkami. Oczywiście gromkie 100 lat usłyszeli Jubilaci obchodzący urodziny w lutym: Grażyna Kontewicz, Bronek Chojecki, Izabela Kasperowicz, Grzegorz Plusa, Dorota Poznańska i Joanna Bochenek, poparte toastem za ich zdrowie i pomyślność!
O dokumentację fotograficzną tego fantastycznego spotkania zadbali Irek Kasperowicz i Grażyna Wanat, którym należą się serdeczne podziękowania

2024 Nowy zarzad95 Gr.2024 Nowy zarzad 95

2024 nowy zarzad my pierwsi czlonkowie1995

2024 nowy zarzad prezes
Teresa Szramek