Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

Pielgrzymka do Niagara-on-the-Lake

W dorocznej, 101 już Pielgrzymce do Cmentarza Żołnierzy Błękitnej Armii Gen. Hallera w Niagara-on-the-Lake ze względu na panującą pandemię i obowiązujące restrykcje nie mogli uczestniczyć wszyscy w tym samym czasie. Przedstawiciele organizacji polonijnych, weterańskich i kombatanckich przybywali w różnych godzinach w niedzielę, 14 czerwca, aby oddać cześć i złożyć hołd tym, którzy oddali życie za Naszą i Waszą Wolność. W imieniu członków Związku Polaków w Kanadzie uczynili to prezes Teresa Szramek z wiceprezesami Grzegorzem Dorożyńskim i Stanisławem Iwanickim.

IMG 0034

 

O godzinie 15.00 wszystkich przywitała serdecznie prezes KPK, Okręg Niagara, Zofia Soja, która przedstawiła gości, a wśród nich: Konsula Generalnego w Toronto, p. Krzysztofa Grzelczyka z małżonką,

IMG 0022

Juliusza Kirejczyka, wiceprezesa ZG KPK i Marcina Lewandowskiego, sekretarza finansowego ZG KPK, Teresę Berezowską, przewodniczącą Rady Polonii Świata, Teresę Szramek prezes ZG ZPwK, Katarzynę Grandwilewską, przewodniczącą ZG Federacji Polek w Kanadzie, Stanisława Iwanickiego prezesa Grupy 2 ZPwK w Hamilton, Stanisława Majerskiego reprezentującego ZG SPK, Barbarę Wójcik, kierownik Polskiej Szkoły im. M. Konopnickiej w St. Catharines oraz przedstawicieli harcerzy.

IMG 0031IMG 0012IMG 0073IMG 0067

Po odegraniu hymnów: Kanady, USA i Polski przedstawiciele organizacji złożyli wieńce i kwiaty. Uroczystość zakończyła się wysłuchaniem „last post”.
Przypomnijmy:

IMG 0061

Dla Ciebie Polsko i dla Twej Chwały” takie hasło przyświecało ochotnikom, którzy wstępowali do Armii Polskiej formowanej we Francji.
Byli wśród ochotnicy z Ameryki i Kanady szkoleni w obozie Kościuszko, który powstał w 1917 roku w urokliwym miasteczku Niagara-on the Lake. Po przeszkoleniu wyekspediowano do Francji 20 720 żołnierzy. Tak jak inni żołnierze wyposażeni przez Francję, mieli oni mundury koloru niebieskiego. Stali się częścią tak zwanej Błękitnej Armii pod dowództwem generała Hallera. Zostali przydzieleni do czwartej armii francuskiej. Brali udział w walkach na froncie zachodnim. Pod koniec pierwszej wojny światowej zostali przetransportowani przez teren Niemiec do Polski. Walczyli w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, przyczyniając się do zwycięstwa i wywalczenia wolnej i niepodległej Polski. Nie dla wszystkich los okazał się łaskawy, nie wszystkim ochotnikom dane było walczyć o Polskę. Na wskutek ogólnoświatowej epidemii czerwonki bakteryjnej zwanej popularnie „hiszpanką” w obozie zmarło 41 ochotników, z których 26 za zgodą władz zostało pochowanych na kawałku katolickiego cmentarza, jaki specjalnie wydzielił proboszcz lokalnej parafii św. Wincentego. Tak powstał prawdopodobnie jedyny polski cmentarz wojskowy na terenie Ameryki Północnej, nazywany popularnie “Cmentarzem Hallerczyków”. W 1918 roku teren cmentarza przekazano Polsce – „ten kawałek ziemi kanadyjskiej do Polski należy”. Cmentarzem opiekuje się Kongres Polonii Kanadyjskiej, Okręg Niagara.

Tekst: Teresa Szramek
Zdjęcia: Narcyz Klimek

Link do Polonijnej Agencji Informacyjnej

http://pai.media.pl/Kanada