Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

Pamiętamy !

W tym roku przypada 80-rocznica Zbrodni Katyńskiej, zbrodni ludobójstwa popełnionej na około 22 000 Polaków, w tym ponad 15000 jeńców wojennych. Byli wśród nich oficerowie Wojska Polskiego, policjanci i oficerowie rezerwy; urzędnicy, lekarze, profesorowie, prawnicy, nauczyciele, duchowni, literaci, kupcy. Zostali potajemnie zamordowani wiosną 1940 roku na rozkaz najwyższych władz sowieckich. 3 kwietnia 1940 roku z obozu w Kozielsku wyruszył pierwszy transport jeńców kierowanych na egzekucję do Katynia, ostatni miał miejsce 12 maja 1940r.

2020katyn, kwiat.

Każdego roku w kwietniu KPK Okręg Toronto organizuje uroczystości poświęcone tym tragicznym wydarzeniom. Przedstawiciele organizacji polonijnych uczestniczą w obchodach rocznicowych składają wieńce i kwiaty, zapalają znicze w hołdzie zamordowanym w obozach min: Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku. W tym roku ze względu na panującą pandemię, obchody się nie odbyły.  

Zarząd Główny ZPwK podjął decyzję o złożeniu pod pomnikiem katyńskim w Toronto

symbolicznej wiązanki kwiatów przez prezes Teresę Szramek w imieniu wszystkich członków Związku Polaków w Kanadzie. 

W dniu 15 kwietnia br. prezes samotnie i z należną temu miejscu powagą złożyła kwiaty.

Zapaliła również znicz przy obelisku upamiętniającym katastrofę lotniczą pod Smoleńskiem, w której 10 lat temu zginęło 96 osób delegacji państwowej z prezydentem Lechem Kaczyńskim, jego żoną Marią oraz ostatnim prezydentem na uchodźtiwe Ryszardem Kaczorowskim na czele, którzy mieli wziąć udział w obchodach 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej. 

Pozdrawiam Państwa serdecznie z życzeniami zdrowia i nadzieją na lepsze jutro

Artykuł w Polonijnej Agencji Informacyjnej