Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

Świąteczne spotkanie członków Grupy 6-27 ZPwK w Cambridge

W niedzielę, 7 stycznia w Cambridge odbyło się świąteczne spotkanie opłatkowe członków Grupy 6-27 ZPwK, na które została też zaproszona prezes Zarządu Głównego ZPwK, Teresa Szramek. Wszystkich obecnych powitał serdecznie prezes Grupy, Józef Żegleń cytując piękne słowa  Bł. Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego związane z nowym rokiem:  "Tyle wart będzie nasz rok, ile zdołamy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołamy przełamać ludzkiej złości i gniewu. Tyle wart będzie nasz rok, ile zdołamy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności Tyle wart będzie nasz rok, ile zdołamy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy. Tyle wart będzie nasz rok, ile zdołamy zapłacić dobrem za wyrządzone nam zło.”

IMG 0363

IMG 0263IMG 0267

Najserdeczniejsze życzenia noworoczne złożyła wszystkim również prezes ZG, a następnie wspólnie z I wiceprezesem Grzegorzem Dorożyńskim wręczyli zasłużonym członkom Grupy honorowe złote, srebrne i brązowe Odznaki ZPwK przyznane przez ZG na wniosek Zarządu Grupy 6-27 ZPwK.

IMG 0320

Złote Odznaki ZPwK otrzymali: 
Stanisław Szymanowski
Witold Kaiser
Bogusław Kamiński

Srebrne Odznaki ZPwK otrzymali:
Bogusław Stankowski
Mary Cylwik
Urszula Walkowska
Katarzyna Dymowska
Zofia Mankiewicz

Brązowe Odznaki ZPwK otrzymali:
Ewa Durakiewicz
Maria Robczuk  
Anna Żurkowski

Zarząd Główny przyznał również honorową srebrną Odznakę ZPwK prezesowi Grupy, Józefowi Żegleniowi.

IMG 0312IMG 0280

Podczas uroczystości wręczone zostały też cztery pamiątkowe medaliony kopernikańskie przyznane zasłużonym działaczom polonijnym przez KPK Okręg Kitchener. Medaliony wręczyli prezes KPK Okręg Kitchener – Urszula Walkowska wraz z byłym prezesem Jerzym Orłowskim. Otrzymali je: Bogusław Kamiński, Maria Pruchnicka, Jerzy Bulik i Władysław Magier. Za wieloletnią, oddaną pracę społeczną dla dobra organizacji polonijnych Okręgu Kitchener uczestniczący w spotkaniu podziękowali wszystkim odznaczonym gorącymi brawami i serdecznymi gratulacjami.

IMG 0343IMG 0356

IMG 0345IMG 0345

Następnie dzieląc się opłatkiem składali sobie serdeczne życzenia noworoczne.

Niech więc Rok 2024  przyniesie wszystkim radość, miłość,
pomyślność i spełnienie wszystkich marzeń,
a gdy się one już spełnią, niech dorzuci garść nowych marzeń,
bo tylko one nadają życiu sens

Tekst: Teresa Szramek
Zdjęcia Narcyz Klimek

IMG 0337IMG 0271