Polish Alliance of Canada

Brotherhood-Tolerance-Education

13 kwietnia - Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Ze względu na panującą pandemię i restrykcje z nią związane nie mogły się odbyć uroczystości pod Pomnikiem Katyńskim organizowane rokrocznie przez Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręg Toronto. Dlatego Konsul Generalny RP w Toronto, p. Krzysztof Grzelczyk wraz z małżonką Jolantą oraz przedstawiciele licznych organizacji polonijnych uczcili 81 rocznicę Zbrodni Katyńskiej, składając kwiaty i zapalając znicze stosując się do obowiązujących ograniczeń. Również dwuosobowa delegacja ZG Związku Polaków w Kanadzie: prezes Teresa Szramek i II wiceprezes Stanisław Iwanicki oddała hołd Polakom pomordowanym w obozach internowania na sowieckiej ziemi, składając kwiaty pod Pomnikiem Katyńskim w Toronto, pierwszym na świecie pomnikiem poświęconym ofiarom Zbrodni Katyńskiej (pomnik, pomimo sprzeciwu i krytyki ambasad ZSRR i PRL, odsłonięty został we wrześniu 1980 roku).

 

IMG 0230IMG 0246

Warto w tym miejscu przypomnieć słowa dr Witolda Wasilewskiego z IPN, który oceniając charakter zbrodni katyńskiej napisał: "Skala represji i zbiorowy profil ofiar, motywy podjęcia decyzji i sposób jej przeprowadzenia - kwalifikują ją do uznania za zbrodnię ludobójstwa. Ofiary łączyła przynależność do elity polskiego społeczeństwa, z tej przyczyny zostały skazane przez komunistów na zagładę, stając się ofiarami klasycznego ludobójstwa, w którym nie konkretne i udowodnione w przewodzie sądowym czyny decydują o śmierci, lecz przynależność do grupy narodowej, etnicznej, rasowej, religijnej, politycznej lub społecznej. W przypadku ofiar zbrodni katyńskiej o ich zagładzie zadecydowało kryterium polskości - fakt, że jeńcy Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa byli Polakami.” (W. Wasilewski "Katyń 1940 - sowieckie ludobójstwo na Polakach", Biuletyn IPN, Nr 1-2 [72-73] 2007). (PAP). Dla nas Polaków Katyń na zawsze pozostanie symbolem zbrodniczej polityki Sowietów wobec narodu polskiego.IMG 0206IMG 0213 IMG 0224IMG 0238IMG 0239IMG 0247

W ciszy i skupieniu zapaliliśmy też znicze przy obelisku upamiętniającym katastrofę lotniczą pod Smoleńskiem, w której 11 lat temu zginęło 96 osób delegacji państwowej z prezydentem Lechem Kaczyńskim, jego żoną Marią oraz ostatnim prezydentem na uchodźtwie Ryszardem Kaczorowskim na czele udającej się na uroczystości 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Na zawsze w naszej pamięci !

Tekst: Teresa Szramek

Zdjęcia: Narcyz Klimek